Juridische informatie

Uitgever

Le Hameau des lacs
Avenue de Rodez
12430 Villefranche de Panat - France
Tel: +33 (0)5 65 67 41 82
Fax: + 33 (0)5 65 65 81 86

Bedrijfsnaam :

SARL Rêve en Lévézou

SIRET :

444 758 569 00024

Intragemeenschaps-BTW :

FR76444758569

Verantwoordelijk voor het publiceren :

Mr. Paul Philippon

Productie

Les Hameaux de l'Aveyron
Tél : +33(0)5 65 65 81 81

Hosting

OVH SAS : 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de Franse wet op intellectueel eigendom en, meer in het algemeen, met alle overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot auteursrechten, is de gedeeltelijke of volledige reproductie van teksten, afbeeldingen of illustraties die niet expliciet bedoeld zijn om door bezoekers te worden gedownload, verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of enige begunstigde.

Verantwoordelijkheden

Het gebruik van de informatie op deze site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Alle bronnen op deze site, teksten, afbeeldingen en illustraties (diagrammen, tekeningen, plannen, foto's en computeranimaties) worden uitsluitend ter informatie aangeboden en vallen op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.
Ondanks het streven van de uitgever om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken en de website regelmatig bij te werken, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of mogelijke weglatingen met betrekking tot de informatie op de site, noch voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik en de praktijk van de informatie die op dit communicatiemedium wordt verstrekt.

Uw recht op toegang uitoefenen

In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming hebt u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met :
LE HAMEAU SAINT-MARTIAL - La Calquière - BP 80017 - 12240 Rieupeyroux - France

Ga voor meer informatie over de Franse wet op gegevensbescherming naar de CNIL-website.